SILLON // ARMCHAIR 2009

Sillón tuneado, objeto integrante del proyecto artístico Tableau Vivant, exposición itinerante.
// Customized armchair., as part of the art project Tableau Vivant, touring exhibition.